1. Home
  2. O firmie
  3. Aktualności
  4. Realizowany projekt

Realizowany projekt

HeatQ Technology Sp. z o.o. realizuje projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem „Rozwój działań eksportowych w firmie dzięki prezentacji produktów oraz potencjału firmy HeatQ Technology poprzez zorganizowanie stoiska firmy i udział w Targach ISH 2019 we Frankfurcie nad Menem.”

Wartość projektu: 98 962,75

Dofinansowanie projektu z UE: 40 000,00

Projekt „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.