1. Home
  2. Polityka prywatności – aplikacja NEX APP

Polityka prywatności
Aplikacja NEX APP

I. Informacje o aplikacji

NEX APP to aplikacja mobilna, oferowana jako produkt uzupełniający dla urządzeń serii NEX. Została stworzona przez firmę HeatQ Technology Sp. z o.o. w celu dostarczenia naszym Klientom użytecznej i nowoczesnej aplikacji klienckiej, oferującej bezpieczny dostęp, zdalne sterowanie i wizualizację stanu urządzenia do ogrzewania pomieszczenia NEX zainstalowanego w obiekcie Klienta.

Aplikacja, dostarczana bezpłatnie przez firmę HeatQ Technology Sp. z o.o., jest przeznaczona do użytku na zasadzie „tak jak jest”.

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje o polityce prywatności HeatQ Technology Sp. z o.o. dla naszych Klientów, którzy zdecydowali się na korzystanie z naszej aplikacji. Polityka prywatności jest również dostępna w aplikacji mobilnej NEX APP.

Podjęcie decyzji o korzystaniu z naszej aplikacji oznacza wyrażenie zgody na zbieranie i wykorzystywanie przez nas informacji związanych z niniejszą polityką prywatności. Informacje, które zbieramy służą dostarczaniu i udoskonalaniu aplikacji. Informacji o Klientach nie udostępniamy nikomu, ani nie używamy do żadnych innych celów poza opisanymi w niniejszej polityce prywatności.

II. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Podjęcie decyzji o korzystaniu z naszej aplikacji do uzyskania zdalnego połączenia i wizualizacji stanu urządzenia grzewczego użytkownika oznacza zgodę na inicjalizację aplikacji klienckiej z użyciem następujących informacji: numeru adresu wbudowanego modułu Bluetooth, identyfikatora urządzenia komunikacyjnego i hasła użytkownika do konta użytkownika w jego urządzeniu grzewczym NEX (*). Taki zestaw danych jest wprowadzany do aplikacji i przechowywany lokalnie w danym urządzeniu w zasobach aplikacji. Jest on wystarczający do nawiązania połączenia z urządzeniem grzewczym NEX użytkownika.

III. (*) Objaśnienia:

– Identyfikator urządzenia komunikacyjnego jest generowany przez nasze urządzenia i przypisywany do urządzenia podczas żądania i zestawiania połączenia między urządzeniem grzewczym NEX a urządzeniem mobilnym. Identyfikator jest przechowywany w sposób zabezpieczony.
– Hasło użytkownika jest znane tylko danemu użytkownikowi i rozpoznawane przez jego urządzenie grzewcze NEX.

Uwaga: HeatQ Technology Sp. z o.o. nie posiada kompletnego zestawu danych, które pozwoliłyby na połączenie z urządzeniem grzewczym NEX użytkownika. Po stronie Klienta powyższy zestaw danych jest przechowywany w zasobach aplikacji jego urządzenia.
Komunikacja typu „end-to-end” pomiędzy urządzeniem grzewczym NEX użytkownika a klientem (klientami) aplikacji mobilnej jest realizowana za pośrednictwem komunikacji radiowej, z wykorzystaniem bezpiecznych usług transmisji danych z wykorzystaniem modułu Bluetooth.

Nawiązanie komunikacji typu end-to-end oznacza ciągłą transmisję zabezpieczonych danych z urządzenia grzewczego NEX do aplikacji Klienta w celu wymiany konfiguracji urządzenia grzewczego NEX i uzyskania informacji o stanie urządzenia grzewczego NEX za pomocą funkcji sprawdzania stanu systemu, sprawdzania stanu wejść, sprawdzania stanu wyjść, przeglądania awarii bieżących i przeglądania wszystkich zdarzeń systemowych.

HeatQ Technology Sp. z o.o. nie zbiera żadnych danych związanych z komunikacją typu „end-to-end”. Dane są przechowywane tylko w urządzeniu grzewczym NEX Klienta i w aplikacji mobilnej.

Nasza aplikacja nie korzysta z usług stron trzecich mogących zbierać informacje służące do identyfikacji użytkownika. Nasza aplikacja nie wykorzystuje i nie gromadzi żadnych danych, które mogą być uznane za wrażliwe.

IV. Dane rejestru zdarzeń i analiza danych

Podjęcie decyzji o korzystaniu z naszej aplikacji oznacza zgodę na stosowanie technik analitycznych firmy Crashlytics (część firmy Fabric, która została nabyta przez Google). Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Crashlytics, należy odwiedzić stronę: http://try.crashlytics.com/terms/

Narzędzia te stosujemy do zbierania anonimowych danych, aby lepiej zrozumieć sposób w jaki użytkownik korzysta z naszej aplikacji. Dzięki nim dowiadujemy się jak ulepszyć naszą aplikację i które z jej funkcji są wykorzystywane przez użytkownika. Dostarczają nam one również ogólnych informacji o tym, gdzie na świecie nasza aplikacja jest wykorzystywana i jakiej wersji językowej nasi Klienci używają.

Informujemy, że w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu podczas pracy użytkownika z aplikacją, technika Crashlytics umożliwia przetwarzanie raportów o błędach zapisanych w rejestrze zdarzeń danego urządzenia. Dane dziennika mogą zawierać np. nazwę urządzenia, wersję systemu operacyjnego, wersję aplikacji, czas i datę użycia aplikacji. Dane rejestru zdarzeń są zbierane wyłącznie po to, aby umożliwić nam rozwój i doskonalenie naszej aplikacji.

V. Pliki typu „cookie”

Pliki typu cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy niepowtarzalny identyfikator. Są one przesyłane do przeglądarki Klienta z odwiedzanej przez niego strony internetowej i przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia Klienta.

Strona internetowa podana w naszej aplikacji mobilnej używa cookies w celu gromadzenia informacji i poprawy jakości usług. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia cookies, oraz dowiedzenia się kiedy plik cookie jest wysyłany do komputera Klienta. W przypadku odrzucenia naszych plików cookie, niektóre części naszego serwisu mogą być dla użytkownika niedostępne.

VI. Bezpieczeństwo

Cenimy sobie zaufanie Klientów dostarczających nam dane, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, dlatego staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda przesyłu danych przez Internet ani ich elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna, nie możemy więc zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

VII. Linki do innych stron

Nasza Aplikacja zawiera łącza URL wyłącznie do stron związanych z firmą HeatQ Technology Sp. z o.o.
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Nasza Polityka Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Z tego względu zalecamy okresowe śledzenie niniejszej strony internetowej pod kątem ewentualnych zmian. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników poprzez opublikowanie na niej nowej Polityki Prywatności. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu na niniejszej stronie.

VIII. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem:
HeatQ Technology Sp. z o.o.
Trakt Św. Wojciecha 223/225
80-017 Gdańsk, Poland
biuro@heatq.com