Suszarki elektryczne, zwane również grzejnikami elektrycznymi pozwalają na zorganizowanie ogrzewania pomieszczeń na dowolnym etapie realizacji inwestycji budowlanej lub użytkowania budynku.

Medium grzewczym w grzejniku elektrycznym jest ciekły czynnik grzewczy posiadający odpowiednie właściwości fizykochemiczne, dzięki którym grzejnik może być instalowany nawet w klimacie ekstremalnie niskich temperatur powietrza.

Suszarki elektryczne są oferowane w ramach usługi OEM. To oznacza, że Klient określa swoje wymagania dotyczące powierzchni i warunków ogrzewania lub mocy, wymiaru i/lub designu grzejnika, a HeatQ Technology projektuje i produkuje finalny produkt.